L'AMPA / El AMPA

Qui som? / ¿Quién somos?

Som l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) de l'Escola Elisenda de Montcada de Ciutat Meridiana.

Somos la Asociación de Madres y Padre de Alumnos (AMPA) de la Escuela Elisenda de Montcada de Ciudad Meridiana.

Què fem? / ¿Qué hacemos?

L'AMPA de l'escola Elisenda de Montcada dóna suport i assistència als pares, mares o tutors dels i les alumnes de l'escola en tot el que es refereix a l'educació dels seus fills i filles. Promou la participació de les famílies en la gestió de l'escola i la seva representació en els Consells Escolars. Col·labora en les activitats educatives del centre i n'organitza altres de tipus esportiu i cultural per l'alumnat i els famílies. També gestiona el servei de xandals i bates.

Als pares i mares els ofereix la possibilitat de canalitzar els seus dubtes, queixes i suggeriments en tot allò que els preocupa a l'entorn de la vida del seus fills/filles dins l'escola.

Animeu-vos a formar part de l'AMPA, afilieu-vos perquè pugui millorar el servei a l'escola.

El AMPA de la escuela Elisenda de Montcada apoya y da asistencia a los padres, madres o tutores de los alumnos/as de la escuela en todo lo que se refiera a la educación de sus hijos e hijas. Promueve la participación de las familias en la gestión de la escuela y su representación en los Consejos Escolares. Colabora en las actividades educativas del centro y organiza otras de tipo deportivo y cultural para el alumnado y sus familias. También gestiona el servicio de chándales y batas.

A los padres y madres les ofrece la posibilidad de canalizar sus dudas, quejas o sugerencias en todo lo que les preocupa al entorno de la vida de sus hijos e hijas dentro de la escuela.

Animaos a formar parte del AMPA, afiliaos para que pueda mejorar el servicio a la escuela.

La junta de l'AMPA / La junta del AMPA

La junta de l'AMPA està formada actualment per:
  • Una presidenta: Susana Jové
  • Una secretària: Ana Caballero
  • Una tresorera: Hayat Zaidi
  • Una vocal: Fusia
L'AMPA conta també amb unes famílies que ajuden en moments puntuals. Si voleu ajudar-nos ens podeu escriure un correu a ampa.elisendademontcada@gmail.com, parlar amb nosaltres el dia que ens trobem o deixar una nota a la bústia de l'AMPA.

La junta del AMPA está formada actualmente por:
  • Una presidenta: Susana Jové
  • Una secretaria: Ana Caballero
  • Una tesorera: Hayat Zaidi
  • Una vocal: Fusia
El AMPA cuenta también con unas familias que ayudan en momentos puntuales. Si queréis ayudarnos nos podéis escribir un correo a ampa.elisendademontcada@gmail.com, hablar con nosotras el día que nos encontramos o dejar una nota en el buzón del AMPA.

Quan ens podeu trobar? / ¿Cuándo nos podéis encontrar?

Podeu trovar-nos cada divendres de 16h a 17.30h a la sala de l'AMPA (entre la sala de professorat i el despatx de direcció).

Podéis encontrarnos cada viernes de 16h a 17.30h en la sala del AMPA (entre la sala de profesorado y el despacho de dirección).

On som? / ¿Dónde estamos?